Posted by: javed | July 27, 2008

طرح یورش کوچی ها به هزارستان در کجا برانامه ریزی شده ؟؟

بومانعلی قاسمی

طرح یورش کوچی ها به هزاره ستان در کجا برنامه ریزی شد؟

در مورد سابقه کوچی ها و کوچی گری  نوشته های زیادی شده است و این قبیله مداوم پیشقراول  غایله ها و ظلم ها شناخته است .

اما حرکت های جدید این گروه  کاملا با پشتیبانی حلقات خاص دولتی و روی اهداف بزرگ سیاسی در کشور برنامه ریزی شده است .

همه میدانند که رژیم سیاه طالبان دراواخرسال 1380 خورشیدی سرنگون گردید وحامد کرزی  با پشتیبانی نیروهای امریکایی و جامعه جهانی  در افغانستان به ریاست های حکومت های  موقت و انتقالی گماشته شد .

قبایلی که بنام کوچی مسمی اند در عصر حاکمیت سیاه طالبان  با حمایت کامل نیروهای طالبانزم تک قومی، ظلم های را برمردم هزاره ستان نمودند و جنایات غیر قابل بخشش را علیه مردم بومی این سرزمین رواداشتند .

با روی کار امدن حکومت های انتقالی و موقت  یک فرد کوچی  توان برگشت به هزاره ستان را نداشت و براین باور بودند که با روی کار امدن حکومت ملی و مردمی  درافغانستان و پیاده شدن نظام دموکراسی حقیقی  درکشور، راه  رفتن شان به هزاره ستان بسته شده و دیگر این سرزمین به مالکین اصلی ان واگذار خواهد شد .

اما بعد از پیروزی تیم رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری شماری از افراد وابسته به باند افغان ملت در حلقه  اطراف رئیس جمهور جا گرفته و زمینه فعالیت خود را در داخل قدرت فعال ساختند .

با تغیر اعضای کابینه در سال 1385 خورشیدی  افراد  مهم و فعال این باند  در پست های مهم دولتی گماشته شدند که این افراد تلاش های زیادی را برای  کسب قدرت بیشتر و جلب توجه رئیس جمهور  به خرج دادند.

با فعال شدن پارلمان افغانستان و راه یافتن ده تن از اعضای این باند بنام نماینده کوچی ها  یکی از مهم ترین  ارزوهای این باند بر اروده شد و بیشتر از هفتاد تن  از هواخواهان این باند  در پارلمان دست به دست هم داده و  در بهار سال 1386  خورشیدی نعیم خان کوچی  و محمود خان سلیمان خیل را با شمار دیگر از سران قبایل کوچی  وادار ساختند تا بدون هراس از همین موقعیت استفاده نموده و بسوی هزاره ستان  پیش روی نمایند و در غیر ان  اگر از رفتن به هزاره جات  ابا ورزند  دیگر تا ابد از چراگاه های سرسبز و شاداب دامنه های بابا  و وادی های پر آب و علف هزاره ستان دست بشویند .

مردم هزاره ستان که  بعد از تشکیل حکومت های موقت و انتقالی و به ادامه ان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ، تمام مسائل کشور را حل شده فکر میکردند از جمله اولین دسته های مردمی بودند که تمام سلاح های دست داشته شان را  بدون  دغل کاری  تحویل برنامه خلع سلاح حکومت نمودند و خود به زندگی عادی  رو اورده و فرزندان شان را به فراگیری علم و تحصیل تشویق نمودند .

برای اولین بار  در زمان وزارت داخله  تاج محمد وردگ  و به ادامه ان در عصر وزارت داخله اقای علی احمدخان جلالی طبق حکم وزیر داخله  برای بیشتر از هزاران خانوار از کوچی  های که تا کنون  هویت نا مشخص داشتند از ولایت های میدان وردک و غزنی  توسط عبدالجبار نعیمی و اسد الله خالد و به ادامه ان حاجی شیر علم  والی های این ولایت ها تذکره تابعیت به ادرس ولسوالی های حصه اول  و دوم بهسود ، دایمرداد  و همچنین ولسوالی های ناور ، جاغوری ، و مالستان در ولایت غزنی  اجرا و در اختیار کوچی ها قرار داده شد .

به ادامه ان  بعد از جلسات مکرر رهبران باند  فاشستی  افغان ملت  جلسه یی نهایی در ماه حمل سال 1386 خورشیدی  تحت ریاست  هدایت امین ارسلا وزیر ارشد حکومت حامد کرزی ، در منزل عبدالرحیم وردگ  وزیر دفاع دولت اقای کرزی واقع شش درک دایر گردید. طبق اظهارات یکتن از کارمندان ارشد دفتر رئیس جمهور کرزی ازجزئیات جلسه،  دراین جلسه  برعلاوه هدایت امین ارسلا و عبدالرحیم وردگ وزیردفاع ، نماینده گان ده گانه کوچی ها در پارلمان، حشمت غنی احمدزی برادر اشرف غنی احمدزی ،  انوار الحق احدی وزیر مالیه ، کریم خرم و زیر اطلاعات و فرهنگ ، محمد حنیف اتمر وزیر معارف، فاروق وردگ رئیس اداره امور و وزیر دولت در امور پارلمان، عارف خان نورزی معاون پارلمان، عمر داود زی رئیس دفتر رئیس جمهور، زلمی هیواد مل مشاور رئیس جمهور، جبار نعیمی والی میدان وردگ ، کاوون کاکرمشاور امور پارلمانی رئیس جمهور، حاجی نظرمحمد و بلقیس  سناتوران، حاجی نعیم کوچی ، محمود سلیمان خیل  و چند تن از نمایندگان پارلمان  شرکت نموده بودند .

درجلسه  هدایت امین ارسلا  به نمایندگان کوچی ها  دستور میدهد که باید با گرم شدن هوا  کوچی ها از راه میدان وردگ  وارد هزاره جات شده  و تا بامیان و یکاولنگ  به پیش بروند . و در حین زمان قبایل دیگر کوچی در ولایت های غزنی  و زابل نیز اماده رفتن به هزاره ستان باشند .

درجلسه فیصله به عمل می اید که اگرمردم محل از ورود انها واکنش نشان دادند،  در ابتدا توسط والی میدان وردگ این مخالفت خنثی گردد  و اگر حل غایله از توان والی خارج شد، فاروق وردگ رئیس اداره امور شماری از نمایندگان پارلمان و مجلس سنا از این موضوع پشتیبانی نموده و برای  رسیدن به هدف که همان  ورود کوچی ها به هزاره ستان است  همکاری نمایند .

در صورتی که این حلقه نیز موفق نگردید و غایله بزگتر شد ، حلقه سوم که اعضای کابینه به شمول هدایت امین ارسلا است ازاین موضوع  در مقابل رئیس جمهور کرزی  همایت  علنی نموده و  اورا قناعت بدهند تا از کوچی ها همایت نماید و یا حد اقل به بهانه های مختلف  پرداخته  و از پیشروی کوچی ها به هزاره ستان جلوگیری نکند .

در این جلسه به نماینده گان کوچی ها ابلاغ میگردد که اگر کوچی ها از بهسود بدون مزاحمت عبور نمودند ، دیگر قبایل نیز از راه های قبلی شان یعنی مربوطات ولایت های غزنی و زابل وارد هزاره ستان شوند و اگر در بهسود واکنش و مقاومت  صورت گرفت ، بقیه قبایل نیز از داخل شدن به هزاره ستان  خود داری کنند و جبهه بهسود را تقویت کنند تا نشود که کوچی ها در چندین موضع  با هزاره ها درگیر شوند و در نزد جامعه جهانی محکوم شناخته شوند .

در این نشست چنین فیصله میشود که این افراد وظیفه دارند تا  شمار زیادی از اعضای کابینه ، وزرای مشاور ، اعضای پارلمان و مجلس سنا ، تاجران  و مسئولین بلند پایه  دولتی را که مربوط به برادران پشتون هستند  قناعت بدهند که در این برنامه انهارا همکاری نموده و از موضع گیری کوچیها و رفتن شان به هزاره ستان  حمایت نمایند. و همچنین به  محمود سلیمان خیل و چند تن از سران قبایل کوچی اجازه داده میشود که  با گروه های مسلح طالبان در تماس شوند  تا برای  ورود به هزاره ستان از نیروهای  مسلح انها استفاده نمایند.

بنا بر وعده و نوید های این دسته شریک در قدرت سیاسی،  کوچی ها که بیشتر جوانان شان در حلقه نظامی  طالبان عضویت دارند  با سلاح های دست داشته شان از مسیر کجاب و دای میرداد وارد قسمت های از ولسوالی بهسود  شدند .

طبق برنامه از قبل طرح شده  این نیروها برای اینکه ساکنین اصلی این سرزمین یعنی هزاره های بهسود را  تحت تاثیر خود قرار دهند، از خشونت کار گرفته و با نشان دادن سلاح های سبک و سنگین و سوزاندن چند خانه وفیر چند راکت ،  به پیشروی خود ادامه دادند .

اگرچی در سال 1386 هزاره های بهسود هیچ گونه عکس العمل نظامی از خود نشان ندادند و کوچی ها  با زور سلاح توانستند دارایی ها این مردم را غارت و کشت زار های شان را نابود کنند . اما بعد از جنجال های زیاد و بازتاب این موضوع در رسانه ها و همچنین ملاقات های مکرر متنفذین هزاره ها با رئیس جمهور ، در نتیجه بعد از سه ماه  یعنی در نزدیکی فصل خزان که  هوا روبه سردی میرفت و کوچی ها دیگر توان ماندن در وادی های سرد هزاره ستان را نداشتند ، اقای کرزی حکم اخراج موقتی کوچی ها را از بهسود صادر نمود و وعده داد که به این موضوع رسیدگی نموده و براین غایله برای همیش نقطه پایان خواهد گذاشت. اما پس از ابلاغ این حکم اقای کرزی  باند فاشستی  افغان ملت در یک گرد همایی عمومی در مقابل رئیس جمهور کرزی قدرت نمایی نموده و به او نشان دادند که اگر در اینده از این روش استفاده نماید ، دیگر پشتیبانی غلزایی هارا از دست خواهد داد.

یکی از دلایل مهمی که این باند را صاحب قدرت ساخته است ، موضوع پشتیبانی غلزایی ها از دولت حامد کرزی است  و افراد این باند خود را نماینده تام الاختیار غلزایی ها میدانند .

درسال روان این عمل دوباره با پشتیبانی کامل دولت تکرار گردید و جنرال عبدالرحیم وردگ نماینده رسمی آی اس آی  در حکومت افغانستان و وزیر دفاع  دولت حامد کرزی  اردوی ملی را برای حمایت و پشتیبانی کوچی ها  به منطقه فرستاد تا در راه تامین امنیت کوچی ها و رساندن امکانات به انان همکاری نماید.

طبق گزارش تلویزیون خصوصی طلوع و لمر و بازدید حامد حیدری خبر نگار این تلویزیون ها از بهسود  تصاویر نشان میدهد که کوچی های مسلح  در اطراف و فراز قلعه های هزاره ها که فعلا توسط کوچیها اشغال شده اند. در موجودیت اردوی ملی و پولیس ملی مسلح  با سلاح های مختلف النوع  گشت و گذار میکنند و برای عملیات ها و شبیخون زدن ها امادگی میگیرند .

درحالیکه در افغانستان فعلا بدون جواز هیچ فردی حق حمل سلاح را ندارد. اما  به کوچی ها طبق کدام فرمان  حق داده شده است  که در موجودیت پولیس و اردوی ملی مسلح گشت و گزار نمایند و بالای مردم بومی بهسود عملیات های نظامی را انجام بدهند .

رئیس جمهور حامد کرزی  فعلا در تنگنایی قرار گرفته است  که  خارج شدن از این تنگنا برایش نه تنها سخت دشوار میباشد بلکه ممکن در انتخابات اینده ریاست جمهوری نتیجه اش همان گذاشتن نقطه پایان بر حاکمیت اقای کرزی باشد .

چون از یک سو هزاره ها دارای یک قدرت سیاسی هستند  که اگر با جبهه ملی همانگ شوند ، انتخابات کاملا به نفع  جبهه ملی بوده و اقای کرزی با باند فاشستی افغان ملت از قدرت سیاسی بدور انداخته خواهند شد . اما از طرف دیگر دلجویی افرادی همچون هدایت امین ارسلا ، رحیم وردگ ، انوار الحق احدی و دیگر اعضای این باند نیز بر اقای کرزی لازمی به نظر میرسد چون   با رنجش این دسته  فاشست از کرزی  ممکن  رائی چند درصد از قبایل مختلف  غلزایی ها را از دست بدهد .

بنأ  رئیس جمهور کرزی  در تلاش است که ” هم لعل را بدست اورد و هم دل یار نرنجد ” هم  هزاره ها را باخود  داشته باشد و هم حمایت باند فاشستی افغان ملت را از دست ندهد .

از سوی دیگرباند افغان ملت در تلاش است تا در صورتی که حامد کرزی از برنامه های انها پشتیبانی و حمایت نکند ، در انتخابات ریاست جمهوری در سال اینده  یا شخص مورد اعتماد  را از حزب خودشان  کاندید نماید و یا با یک فرد دیگر همتبار شان که به خواسته های انان  پاسخ مثبت بدهد همکاری نموده و از ان حمایت کنند.

در حلقه  سیاست فاشستی افغان ملتی ها  وارث حقیقی  و حقدار حکومت  در افغانستان غلزایی ها است چون  درانی ها  با پشتیبانی امریکایی ها و نیروهای بین المللی ، حکومت فاشستی وسیاه طالبان را که در رأس ان یک غلزایی تبار بنام ملا عمر قرار داشت سرنگون ساخته و قدرت سیاسی را  شاخه پوپل زایی  که  جزء از درانی ها است بدست گرفته است .

دلیل اصلی که حامد کرزی در تمام حکومت هایش هدایت امین ارسلا ، اشرف غنی احمدزی و انوار الحق احدی را در حکومتش سهیم ساخته است، همین موضوع میباشد . و کرزی بخوبی میداند که با دور ساختن این مهره های خطر ناک  ممکن است، اختلافات قبیلوی پشتون ها بالا رفته و تمام قبایل غلزائی از دولت  دوری جسته و برای کسب قدرت سیاسی تاریخ را تکرار نموده و در کنار مخالفین دولت قرار بگیرند .

کوچی ها که متشکل از قبایل مختلف غلزایی هستند و بیشتر انها مربوط به قبایل سلیمان خیل، اکاخیل ، ناصر ، وزیری ، تره کی ، خروت و شماری قبایل کوچک دیگر میباشند.

اگرچی قبایل کوچی در درنده خویی و قساوت  شهرت دارند و دراین مورد  میجر ایچ ، دبلیو بلیو، داکترنظامی و وقایع نگار انگلیسی درکتابش که زیر عنوان نژاد های افغانستان ، درسال 1880 میلادی در هند نوشته است و توسط سهیل سبزواری ترجمه گردیده  مینویسد که ” کوچیها یا چوپانهای غلزایی ها  غارتگران مشهور بوده وبطور مداوم یا در بین خود ویا با همسایگان خود در نزاع میباشند و انها طایفه بسیاروحشی و ازحد بیش سفاک و کینه  جو میباشند . “

درسال روان دوباره پس از ادعای حاجی علم گل کوچی  درمورد بومی بودن کوچی ها در این سرزمین و مهاجر خواندن تمام اقوام ساکن در کشور از سوی این نماینده کوچی ها که تاکنون بیشتر شان هویت مشخص ندارند ، و به ادامه ان یورش دوباره  کوچی ها بالای مردم بومی بهسود  نشان دهنده فعالیت وسیع و گسترده  دست اندر کاران  و حلقه فعال گروه فاشستی افغان ملت در قدرت است.

اما همانند سال گذشته  امسال نیز بعد از قتل ها ، چپاول ، تاراج و جنایت های مکرر در اخیر قضیه  اقای رئیس جمهور حکم اخراج موقت کوچیها را از بهسود صادر کرده است .

این روش های عوام فریبانه  دیگر کارساز نیست و تمام ملیت های ساکن در افغانستان  خوب میدانند که  اقای کرزی در سیاست هایش از طرفند های جد بزرگ  شان احمد شاه ابدالی پیروی میکند که  چگونه با طرفند های سیاسی و عوام فریبانه زمین های داله ، ارغنداب ، شهر صفا و نواحی زابل و قندهار را از نزد هزاره ها برای همکیشان پایلچش تصرف شد .

بنأ با ادامه روش های عوام فریبی حکومت های قبیله سالاری و توجه نکردن حاکمان  وقت بر مسائل  پیچیده و تاریخی در کشور، هرساله  دشمنی های قبیلوی شدت اختیار نموده و  دیر نخواهد بود که  به امید حفظ سالمیت ارضی افغانستان ، قسمتی ازاین سرزمین به  درانی های قندهار و تبار احمد شاه ابدالی ، قسمت دیگر به غلزایی های وارث تاج و تخت میرویس خان و امارت ملا عمربه سردمداری افغان ملتی ها تعلق بگیرد . درحالیکه همه مردم افغانستان از دسیسه های این باند فاشستی اگاهی دارند ومیدانند که این گروه فاشستی  همان سیاست سفاک خون اشام عبدالرحمن را تعقیب میکند و غیر از خود هیچ قبیله و نژادی را نمیخواهند.  مبادا اقوام ترک تبار و اریایی نژاد ساکن دراین کشوربه ستوه امده و تن به  ظلم و وحشی گری های  هیچ کدام از این دوتبار امتحان شده اسرئیلی  نژاد ندهند و نام افغان و افغانی را که دران ارزش یک انسانش با یک واحد پولی اش برابر است و دراصل این نام  متعلق به یک قبیله حاکم میباشد. اما بر سر تمام ملت های ساکن دراین کشوردراثر یک نیرنگ سیاسی گذاشته شده است، از سر برداشته و برنامه ریزی های چند صد ساله قبیله سالاران و حکومت های فاشستی را به زباله دان تاریخ بسپارند و به سرنوشت اینده خود فکر بهتری را نموده و راه  بهتری را جستجو نمایند .

 

منابع :

کتاب نژاد های افغانستان                نوشته  میجر ایج دبلیو بلیو  و ترجمه

                                               سهیل سبزواری  از سایت وزین اریایی .

هفت صدو هفتاد وهفت روز در ارگ   بخشی از خاطرات شخصی نویسنده

گزارشات خبری تلویزیون های خصوصی طلوع و لمر ازمحترم حامد حیدری

 

 

گرفته شده از سایت کاتب هزاره پدرتاریخ معاصر افغانستان

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: